1 h 46 min

Emociju vadīšana sportā

Jurita Smiltiņa

€ 25.00

Pēdējoreiz atjaunots: 15.02.2024.

Emociju vadīšana sportā

Sporta psiholoģija

4.9 (14 vērtējumi)

1 h 46 min
Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Emociju paškontroles galvenie principi. Emociju neirobioloģija. Emociju pašregulācijas paņēmieni. Sportista psiholoģiskā sagatavotība. Psiholoģiskais atbalsts sportistam

Akadēmiskās stundas: 3.5

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

1 h 25 min

Emocionālie stāvokļi un agresija sportā

Jurita Smiltiņa

€ 25.00

Pēdējoreiz atjaunots: 06.02.2024.

Emocionālie stāvokļi un agresija sportā

Sporta psiholoģija

5.0 (5 vērtējumi)

1 h 25 min
Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Emocionālo stāvokļu veidi. Emocijas un jūtas. Trauksme. Uzbudinājums. Stress, stresa veidi, stresa attīstības stadijas. Emocionālie stāvokļi sportā. Agresija, tās cēloņi un kontroles iespējas sportā

Akadēmiskās stundas: 2.5

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

2 h 5 min

Vecumposmu psiholoģiskās atšķirības bērnu un jauniešu sportā

Jurita Smiltiņa

€ 25.00

Pēdējoreiz atjaunots: 30.01.2024.

Vecumposmu psiholoģiskās atšķirības bērnu un jauniešu sportā

Sporta psiholoģija

5.0 (11 vērtējumi)

2 h 5 min
Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Personības attīstību ietekmējošie faktori un attīstības norise. Attīstības krīzes. Vecumposmu psiholoģiskās attīstības raksturojums. Fizisko aktivitāšu nozīme pieaugušo vecumā

Akadēmiskās stundas: 3.5

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

1 h 37 min

Sportista trauksmes un stresa pārvaldīšana

Jānis Grants

€ 29.00

Pēdējoreiz atjaunots: 21.11.2023.

Sportista trauksmes un stresa pārvaldīšana

Sporta psiholoģija

5.0 (8 vērtējumi)

1 h 37 min
Mērķauditorija: sporta treneri, topošie treneri, fizioterapeiti, sportisti - amatieri un profesionāļi

Stress. Trauksme. Stresa ietekme uz sportistu. Trenera rīcība sportista trauksmes un stresa mazināšanai. Relaksācijas paņēmieni un vingrinājumi. Stratēģijas un risinājumi trauksmes mazināšanai.

Akadēmiskās stundas: 3

Jānis Grants

Dr. psych., sporta psihologs

1 h 30 min

Biheiviorālās psiholoģijas pamatprincipi sportā

Jānis Grants

€ 29.00

Pēdējoreiz atjaunots: 24.06.2024.

Biheiviorālās psiholoģijas pamatprincipi sportā

Sporta psiholoģija

5.0 (7 vērtējumi)

1 h 30 min
Mērķauditorija: sporta treneri, topošie treneri, fizioterapeiti, sportisti - amatieri un profesionāļi

Biheiviorālā psiholoģija. Kognitīvi biheiviorālā psiholoģija. Domāšanas kļūdas

Akadēmiskās stundas: 3

Jānis Grants

Dr. psych., sporta psihologs

1 h 23 min

Sporta psiholoģijas pamati. Trenera personība. Trauma sportā

Jurita Smiltiņa

€ 25.00

Pēdējoreiz atjaunots: 21.11.2023.

Sporta psiholoģijas pamati. Trenera personība. Trauma sportā

Sporta psiholoģija

5.0 (2 vērtējumi)

1 h 23 min
Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Sporta psiholoģijas jēdziens un termini. Teorētiskās pieejas, kuras integrētas sporta psiholoģijā. Trauma sportā. Personības teorijas mūsdienu psiholoģijā. Trenera personība un emocionālā inteliģence

Akadēmiskās stundas: 2.5

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

1 h 37 min

Sportista personības struktūra un personības individuālo īpatnību izpratne sportā

Jurita Smiltiņa

€ 25.00

Pēdējoreiz atjaunots: 30.05.2024.

Sportista personības struktūra un personības individuālo īpatnību izpratne sportā

Sporta psiholoģija

4.8 (5 vērtējumi)

1 h 37 min
Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Sportista personība, tās būtiskākie pamatelementi. Motivācijas veidošanās sportā un trenera loma. Sporta ietekme uz personības veidošanos. Psihisko procesu attīstība un pilnveide sportā

Akadēmiskās stundas: 3

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

1 h 19 min

Saskarsmes un komunikācijas psiholoģiskie aspekti trenera darbā

Jurita Smiltiņa

€ 25.00

Pēdējoreiz atjaunots: 23.11.2023.

Saskarsmes un komunikācijas psiholoģiskie aspekti trenera darbā

Sporta psiholoģija

4.8 (5 vērtējumi)

1 h 19 min
Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Saskarsmes komponenti - komunikācija, percepcija, interakcija. Komunikācijas veidi, atribūcija, interakcijas veidi, saskarsmes funkcijas. Konfliktu tipi un cēloņi, konfliktējošās uzvedības stili, mobings. Komunikācijas procesa modelis. Trenera saskarsme un komunikācijas psiholoģiskie aspekti bērnu sportā. Trenera loma sportista motivācijas nostiprināšanā

Akadēmiskās stundas: 2.5

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

Reģistrējies

Skaties, mācies, uzzini, atklāj, dalies un veicini savu izaugsmi sportā un veselībā

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Reģistrējies

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Ienākt

vai

Neesi reģistrējies? Pievienojies