€ 25.00

Iepazīsties ar saturu
Vēlmju saraksts

Sporta psiholoģija

Sporta psiholoģijas pamati. Trenera personība. Trauma sportā

Sporta psiholoģijas jēdziens un termini. Teorētiskās pieejas, kuras integrētas sporta psiholoģijā. Trauma sportā. Personības teorijas mūsdienu psiholoģijā. Trenera personība un emocionālā inteliģence

5.0 (2 vērtējumi)

Pasniedzējs: Jurita Smiltiņa

Pēdējoreiz atjaunots: 21.11.2023.

1 h 23 min

14 temati

Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Pedagogu profesionālās pilnveides programma

SASKAŅOJUMS AR PAŠVALDĪBU: 31.05.2023., RIMC-23-157

Akadēmiskās stundas: 2.5

Latviešu

bez subtitriem

Iepazīsties ar saturu

€ 25.00

Šī lekcija ietver:

 • 1 h 23 min garu video
 • 1 lejuplādējamu materiālu
 • 30 dienu piekļuvi
 • Pieeju desktop un mobile versijām
 • Apliecību par apguvi - derīgu trenera resertifikācijai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

Mācību kursa mērķauditorija

Mācību kurss paredzēts treneriem, topošiem treneriem, sportistiem, speciālistiem kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecākiem. 

Mācību programma derīga trenera resertifikācijai un sporta skolotājiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Saskaņojuma Nr.: RIMC-23-155, 31.05.2023. Stundu skaits - 2,5.

Mācību kursa apraksts

 • Sporta psiholoģijas jēdziens un termini
 • Teorētiskās pieejas, kuras integrētas sporta psiholoģijā
 • Trauma sportā (sportista uztvere, reakcijas, konsekvences un trenera loma)
 • Personības teorijas mūsdienu psiholoģijā (ASV un Latvijā)
 • Trenera personība un emocionālā inteliģence


Lekcijas mērķis - iepazīstināt ar sporta psiholoģijas pamattēmām, pamatjēdzieniem un galvenajiem terminiem. Lekcijā tiek runāts par sporta psiholoģijas saistību ar citām psiholoģijas apakšnozarēm un teorētiskām pieejām, par mūsdienu psiholoģijas skatījumu uz personību, īpašs akcents lekcijā tiek likts uz trenera personības būtiskiem faktoriem un emocionālo inteliģenci.

Apgūstot šo videolekciju, Jūs iegūsiet zināšanas par:

 • Sporta psiholoģijas pamatnostādnēm, teorētiskām pieejām, kuras integrētas sporta psiholoģijā
 • Pamatterminiem un jēdzieniem, kuri tiek lietoti sporta psiholoģijā
 • Sportista reakcijām uz traumu un trenera lomu
 • Mūsdienu skatījumu uz personību, zināšanas par emocionālās inteliģences jēdzienu un tā nozīmi trenera darbā


Online.sportaizglitiba.lv platformā pieejamās Juritas Smiltiņas lekcijas sporta psiholoģijas kursā:

 • Sporta psiholoģijas pamati. Trenera personība. Trauma sportā
 • Sportista personības struktūra un personības individuālo īpatnību izpratne sportā
 • Vecumposmu psiholoģiskās atšķirības bērnu un jauniešu sportā
 • Emocionālie stāvokļi un agresija sportā
 • Emociju vadīšana sportā

Mācību kursa saturs

01:23:22

 1. 1. Ievads

  00:00:00

 2. 2. Sporta psiholoģijas jēdziens un galvenie pētījumu objekti

  00:01:32

 3. 3. Teorētiskās pieejas sporta psiholoģijā: biheiviorālā, kognitīvā, psihodinamiskā, humānistiskā u.c. pieejas

  00:06:17

 4. 4. Psiholoģijas un sporta psiholoģijas pamatjēdzieni un termini - indivīds, psihe, personība, individualitāte, identitāte u.c.

  00:22:27

 5. 5. Sportiskās identitātes mērījumu skala

  00:33:00

 6. 6. Psiholoģiskās adaptācijas modelis pēc traumas sportā

  00:36:45

 7. 7. Pēctraumas psiholoģiskās konsekvences

  00:40:55

 8. 8. Sportistu reakcija uz traumu atkarībā no temperamenta tipa

  00:44:13

 9. 9. Trauma kā zaudējums. Sērošanas procesa stadijas. Trenera atbalsts

  00:46:15

 10. 10. Izplatītākās sportistu stresa pārvarēšanas stratēģijas un iespējamie risinājumi

  00:55:15

 11. 11. Trenera loma un funkcijas sportista traumas gadījumā

  01:05:17

 12. 12. Trenera personības būtiskākie faktori

  01:10:59

 13. 13. Trenera emocionālā inteliģence

  01:16:32

 14. 14. Emocionālās inteliģences izpausme saskarsmē

  01:20:12

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

 • 4.9 Pasniedzēja reitings
 • 12 atsauksmes
 • 41 vērtējumi
 • 6 mācību kursi

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

Doktora grāda pretendente psiholoģijā

Izglītība psihodinamiskajā psihoterapijā un smišu spēles terapijā, vairāk nekā 20 gadu lektora pieredze augstskolās, semināru un kursu vadīšanā pedagogiem, vidējam medicīnas personālam, sporta treneriem, vecākiem, studentiem. Vairāk nekā 15 gadu pieredze konsultatīvajā darbā sporta psiholoģijā

Atsauksmes

 • IG.

  Ieva G

  pirms 8 mēnešiem

  pirms 8 mēnešiem
 • >Gints Rungis

  Gints R

  pirms 3 gadiem

  pirms 3 gadiem

  Vērtīgas zināšanas. Par sēru procesa stadijām man vajadzēja izlasīt pāris gadus atpakaļ, kad mūsu audzēknis bija gatavs cīnīties par medaļām Eiropas čempionātā, bet izdomāja notraumēties. 2 mēnešus es pats nesapratu, kas notiek un atrados kaut kur citur, tikai ne uz zemes. Beigās tomēr atgriezos.

Sporta psiholoģija

Sporta psiholoģijas pamati. Trenera personība. Trauma sportā

14 temati

Reģistrējies

Skaties, mācies, uzzini, atklāj, dalies un veicini savu izaugsmi sportā un veselībā

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Reģistrējies

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Ienākt

vai

Neesi reģistrējies? Pievienojies