€ 25.00

Iepazīsties ar saturu
Vēlmju saraksts

Sporta psiholoģija

Saskarsmes un komunikācijas psiholoģiskie aspekti trenera darbā

Saskarsmes komponenti - komunikācija, percepcija, interakcija. Komunikācijas veidi, atribūcija, interakcijas veidi, saskarsmes funkcijas. Konfliktu tipi un cēloņi, konfliktējošās uzvedības stili, mobings. Komunikācijas procesa modelis. Trenera saskarsme un komunikācijas psiholoģiskie aspekti bērnu sportā. Trenera loma sportista motivācijas nostiprināšanā

4.8 (5 vērtējumi)

Pasniedzējs: Jurita Smiltiņa

Pēdējoreiz atjaunots: 23.11.2023.

1 h 19 min

17 temati

Mērķauditorija: treneri, topošie treneri, sportisti, speciālisti, kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecāki

Pedagogu profesionālās pilnveides programma

SASKAŅOJUMS AR PAŠVALDĪBU: 31.05.2023., RIMC-23-159

Akadēmiskās stundas: 2.5

Latviešu

bez subtitriem

Iepazīsties ar saturu

€ 25.00

Šī lekcija ietver:

 • 1 h 19 min garu video
 • 1 lejuplādējamu materiālu
 • 30 dienu piekļuvi
 • Pieeju desktop un mobile versijām
 • Apliecību par apguvi - derīgu trenera resertifikācijai un pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei

Mācību kursa mērķauditorija

Mācību kurss paredzēts treneriem, topošiem treneriem, sportistiem, speciālistiem kuri strādā ar sportistiem, sportistu vecākiem. 

Mācību programma derīga trenera resertifikācijai un sporta skolotājiem pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei. Saskaņojuma Nr.: RIMC-23-159, 31.05.2023. Stundu skaits - 2,5.

Mācību kursa apraksts

 • Saskarsmes komponenti (komunikācija, percepcija, interakcija)
 • Komunikācijas veidi, atribūcija, interakcijas veidi, saskarsmes funkcijas
 • Konfliktu tipi un cēloņi, konfliktējošās uzvedības stili, mobings
 • Komunikācijas procesa modelis, valodas lietošanas veidi, komunikatīvie bloki sportista un trenera saskarsmē
 • Trenera saskarsme un komunikācijas psiholoģiskie aspekti bērnu sportā. Sportiskais trijstūris


Lekcijas mērķis - iepazīstināt mērķauditoriju ar saskarsmes komponentiem un to izpausmēm sportiskā vidē.  Sniegt zināšanas par komunikācijas, percepcijas un interakcijas īpatnībām sporta vidē, par saskarsmes un komunikācijas psiholoģiskajiem aspektiem bērnu sportā un saskarsmē ar bērnu vecākiem. 

Apgūstot šo tēmu, Jūs iegūsiet zināšanas par:

 • Saskarsmes komponentiem un to izpausmēm sportiskā vidē
 • Komunikācijas, percepcijas un interakcijas īpatnībām sporta vidē
 • Par saskarsmes un komunikācijas psiholoģiskajiem aspektiem bērnu sportā un saskarsmē ar bērnu vecākiem.

Online.sportaizglitiba.lv platformā pieejamās Juritas Smiltiņas lekcijas sporta psiholoģijas kursā:

 • Sporta psiholoģijas pamati. Trenera personība. Trauma sportā
 • Sportista personības struktūra un personības individuālo īpatnību izpratne sportā
 • Vecumposmu psiholoģiskās atšķirības bērnu un jauniešu sportā
 • Emocionālie stāvokļi un agresija sportā
 • Emociju vadīšana sportā
 • Saskarsmes un komunikācijas psiholoģiskie aspekti trenera darbā

Mācību kursa saturs

01:19:35

 1. 1. Saskarsme

  Komunikācija, percepcija, interakcija

  00:00:00

 2. 2. Komunikācija sportā

  00:01:27

 3. 3. Percepcija sportā

  Identifikācija, reflekcija, empātija, stereotipizācija

  00:06:10

 4. 4. Atribūcija sportā

  Internālā un eksternākā atribūcija. Atribūcijas kļūdas

  00:08:55

 5. 5. Interakcija sportā

  Piespiešana, emocionāla iespaidošana, ieinteresēšana, pārliecināšana u.c.

  00:17:49

 6. 6. Saskarsmes funkcijas

  00:20:59

 7. 7. Konfliktu tipi sportā

  Starppersonu, starpgrupu un iekšējie konflikti. Konfliktu klasifikācija. Konfliktu cēloņi treniņu grupā

  00:22:22

 8. 8. Konfliktējošās uzvedības stili

  Izvairīšanās, piespiešana, piekāpšanās, sadarbība, kompromiss

  00:33:09

 9. 9. Konflikti grupā un komandā

  Mobings sportā, konflikts. Mobinga veidi

  00:34:16

 10. 10. Konfliktu vadīšana un risināšana

  00:40:52

 11. 11. Uzvedības taktikas ar agresīvu partneri

  00:44:00

 12. 12. Treneris kā mediators

  Mediatora rīcības taktikas konfliktsituācijā

  00:45:39

 13. 13. Trenerim aktuālie komunikācijas aspekti

  Efektīvas komunikācijas rezultāts – savstarpēja sapratne un sadarbība

  00:46:18

 14. 14. Valodas lietojuma veidi

  Komunikatīvā kompetence. Komunikatīvās prasmes. Komunikatīvās iemaņas

  00:49:29

 15. 15. Komunikācijas procesa modeļi

  00:58:10

 16. 16. Komunikatīvie bloki sportista un trenera saskarsmē

  Efektīvas komunikācijas pazīmes

  01:03:45

 17. 17. Trenera loma sportista motivācijas nostiprināšanā

  Trenera saskarsme ar audzēkņa vecākiem. Sportiskais trijstūris

  01:09:00

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

 • 4.9 Pasniedzēja reitings
 • 12 atsauksmes
 • 42 vērtējumi
 • 6 mācību kursi

Jurita Smiltiņa

Psiholoģe, Mg. Psych.

Doktora grāda pretendente psiholoģijā

Izglītība psihodinamiskajā psihoterapijā un smišu spēles terapijā, vairāk nekā 20 gadu lektora pieredze augstskolās, semināru un kursu vadīšanā pedagogiem, vidējam medicīnas personālam, sporta treneriem, vecākiem, studentiem. Vairāk nekā 15 gadu pieredze konsultatīvajā darbā sporta psiholoģijā

Atsauksmes

 • IG.

  Ieva G

  pirms 9 mēnešiem

  pirms 9 mēnešiem
 • >Igors Škirjatovs

  Igors Š

  pirms 2 gadiem

  pirms 2 gadiem
 • >Andris Ta

  Andris T

  pirms 2 gadiem

  pirms 2 gadiem
 • >Ieva Mozgire

  Ieva M

  pirms 3 gadiem

  pirms 3 gadiem
 • LV.

  Loreta V

  pirms 3 gadiem

  pirms 3 gadiem

Sporta psiholoģija

Saskarsmes un komunikācijas psiholoģiskie aspekti trenera darbā

17 temati

Reģistrējies

Skaties, mācies, uzzini, atklāj, dalies un veicini savu izaugsmi sportā un veselībā

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Reģistrējies

vai

Esi jau reģistrējies? Ienākt

Ienākt

vai

Neesi reģistrējies? Pievienojies